Konsultacje społeczne – standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych

Materiał [1] prezentujący wypracowane w ramach projektu pozakonkursowego Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z opisami dotyczącymi proponowanych kierunków zmian w systemie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, przekazujemy na ręce pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Materiał stanowi podsumowanie prac prowadzonych przez ekspertów w zakresie dotyczącym standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Stanowić on ma podstawę do dyskusji z Państwem w ramach konsultacji społecznych dotyczących opracowywanych standardów funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wnioski z konsultacji społecznych będą prezentowane podczas ogólnopolskiej debaty planowanej w styczniu 2017 r. Państwa uwagi posłużą nam do modyfikacji materiałów przygotowywanych do działań pilotażowych.

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz z modelowym zestawem narzędzi diagnostycznych, opracowywanych w ramach projektu, będą pilotażowo wdrażane od 2017 r. Pilotażowe wdrożenie poprzedzą seminaria dla koordynatorów ds. modelowego zestawu narzędzi diagnostycznych i standardów oraz szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Z wniosków z pilotażu zostaną opracowane rekomendacje do zmian w przepisach prawa w zakresie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego. Rekomendacje te zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Celem zmian jest poprawa efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jaką uczeń ma szansę otrzymać w Polskiej szkole.

Zapraszamy zatem do aktywnej współpracy w tym procesie.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentowanym materiałem (wersja skrócona) oraz przesyłania do niego uwag w terminie do 9 grudnia 2016 r. (piątek), do godz. 12.00 tylko na załączonym formularzu do konsultacji.

Wypełniony formularz należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: artur.matejkowski@ore.edu.pl w formacie możliwym do edycji (np. doc, docx).

W tytule e-maila prosimy o wpisanie: Konsultacje społeczne – standardy pracy poradni

Zespół projektu: Opracowanie instrumentów do prowadzenia diagnozy psychologiczno-pedagogicznej

[1] Dokładamy wszelkich starań, aby publikowane przez nas materiały były poprawne edytorsko. Standardy funkcjonowania poradni…– publikujemy wyjątkowo w wersji, która nie przeszła korekty, ze względu na roboczy charakter materiału.

Załączniki:

Standardy funkcjonowania poradni psychologiczno-pedagogicznych
Formularz zgłaszania uwag

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa