Poszukujemy 10 trenerów do przeprowadzenia szkolenia

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje 10 trenerów do prowadzenia szkolenia, dotyczącego wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów, adresowanego do pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty.

UWAGA! Termin składania ofert przedłużony do 12.06.2016 r.

Poszukujemy trenerów – specjalistów w następujących tematach: 

  1. Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych
  2. Rozwój kompetencji w zakresie porozumiewania się w językach obcych
  3. Wykorzystanie narzędzi nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych
  4. Wykorzystanie eksperymentu, doświadczeń i innych metod aktywizujących uczniów
  5. Wychowanie i kształtowanie postaw uczniów (innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej)
  6. Rozwój kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa