E-podręczniki. Bezpłatne kursy e-learningowe

Zachęcamy do wzięcia udziału w kursach e-learningowych, których głównym celem jest zdobycie wiedzy i umiejętności, jak pracować z e-podręcznikiem na zajęciach edukacyjnych.

Wykorzystanie e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się

Kurs przeznaczony jest dla pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły – poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych. 

Do udziału zapraszamy także osoby pełniące funkcje Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji (SORE), liderów  szkolnych zespołów przedmiotowych i innych nauczycieli, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności z zakresu  stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK) w pracy z uczniami. Składa się z czterech modułów tematycznych. Obejmuje obszary edukacji medialnej, prawa autorskiego oraz wykorzystania e-podręczników i e-zasobów w nauczaniu na różnych poziomach edukacji. Na kurs można się zapisać w dowolnym momencie.

Akademia Nauczania Wczesnoszkolnego

Kurs przeznaczony jest dla studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, liderów szkolnych zespołów przedmiotowych, pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Składa się z sześciu modułów tematycznych. Obejmuje obszary edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej, podstawowe założenia konstruktywistycznego modelu nauczania w klasach 1–3, a także zagadnienia rozpoznawania ryzyka dysleksji. Kurs rozpoczął się 15 marca 2016 r., a zakończy 15 czerwca 2016 r. W każdej chwili można dołączyć do grona uczestników.

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) w edukacji wczesnoszkolnej – wspomaganie  pracy  nauczycieli z zastosowaniem e-podręczników i e-zasobów

Kurs przeznaczony jest dla doradców metodycznych, nauczycieli konsultantów i specjalistów z Poradni P-P wspomagających szkoły, a także nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy spełniają trzy warunki:

  • mają w zespołach klasowych dzieci  z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub z opinią z Poradni P-P;
  • chcą doskonalić umiejętności potrzebne w pracy z tymi uczniami, również poprzez umiejętność korzystania z platformy www.epodreczniki.pl  i upowszechnić tę wiedzę w swoich środowiskach edukacyjnych,
  • mają możliwość upowszechniania zdobytej wiedzy poprzez realizację szkoleń e-learningowych lub stacjonarnych w tym obszarze dla innych nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej.

Kurs składa się z dziewięciu modułów i obejmuje obszary wiedzy związane funkcjonowaniem dzieci niesłyszących i z niedosłuchem, niewidomych i niedowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem, z niepełnosprawnością intelektualną. Zapisy na kurs już wkrótce.

Zachęcamy do udziału.

Fot. Fotolia.com

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa