Akademia Nauczania Wczesnoszkolnego – kurs e-learningowy

Już wkrótce rozpoczynamy rekrutację na nowy kurs e-learningowy Akademia Nauczania Wczesnoszkolnego. Do udziału zapraszamy studentów kierunków pedagogicznych, nauczycieli, liderów szkolnych zespołów przedmiotowych, pracowników instytucji doskonalenia i kształcenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych.

Kurs składa się z sześciu modułów tematycznych. Obejmuje obszary edukacji matematycznej, polonistycznej, przyrodniczej, podstawowe założenia konstruktywistycznego modelu nauczania w klasach 1–3, a także zagadnienia rozpoznawania ryzyka dysleksji.

Kurs rozpocznie się 15 marca 2016 r., a zakończy 15 czerwca 2016 r.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa