Konferencja „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”

W polskich szkołach coraz częściej pojawiają się dzieci i młodzież, które wracają z emigracji. Do tej pory jednak niewiele wiadomo na temat trudności, z jakimi się spotykają, czego skutkiem są trudności w udzielaniu im skutecznego wsparcia. W odpowiedzi na tę lukę powstał projekt „(Nie)łatwe powroty do domu? Badanie funkcjonowania dzieci i młodzieży powracających z emigracji”

Przedsięwzięcie prowadzone jest przez Fundację Centrum im. Bronisława Geremka we współpracy z zespołem psycholożek z Uniwersytetu Jagiellońskiego i SWPS, pod kierunkiem prof. dr hab. Haliny Grzymała-Moszczyńskiej.

Partnerem projektu jest Fundacja PZU.

Projekt objęty jest honorowymi patronatami Ministerstwa Edukacji Narodowej, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Małopolskiego Niepublicznego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli oraz Komitetu Ochrony Praw Dziecka.

Organizator:

Fundacja im. prof. Bronisława Geremka

Data i miejsce:

15 grudnia 2015 roku, Warszawa

Adresaci:

Celem badań jest zebranie informacji na temat przebiegu procesu adaptacji dzieci i młodzieży powracających do Polski oraz przygotowanie rekomendacj dla:

  • rodziców dzieci i młodzieży, którzy już powrócili lub dopiero planują powrót do Polski;
  • nauczycieli i nauczycielek pracujących z takimi uczniami i uczennicami;
  • poradni psychologiczno-pedagogicznych wspierających uczennice i uczniów powracających.

Strona www:

www.nielatwepowroty.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa