Milion odsłon e-podręczników!

Cały czas lawinowo rośnie liczba uczniów i nauczycieli korzystających z e-podręczników. Dzisiaj przekroczyliśmy 1 000 000 odsłon serwisu www.epodreczniki.pl!  Ich liczba zwiększa się z dnia na dzień, podobnie jak rośnie liczba korzystających z zawartości portalu.

Obecnie mamy opublikowane już 35 e-podręczniki! Dzięki temu udostępniliśmy ponad 12 100 obiektów interaktywnych, blisko 1600 filmów, 400 nagrań audio oraz prawie 12 000 ilustracji. Obok e-podreczników udostępniliśmy też 2673 materiałów dodatkowych

Przypominamy, że uczniowie i nauczyciele mogą zakładać indywidualne konta lub logować się na platformie. Równocześnie testowane są nowe funkcjonalności, które pozwalają na personalizację treści e-podręcznika. Zalogowani użytkownicy mogą przy tym tworzyć własne notatki oraz  odwołania do dowolnych zasobów edukacyjnych w sieci. Wprowadzamy również integrację platformy www.epodreczniki.pl z dziennikami elektronicznymi.

Z e-podręczników można korzystać nie tylko na laptopach, komputerach, ale także m.in. na tablicach interaktywnych. E-podręczniki działają we wszystkich systemach operacyjnych i przeglądarkach internetowych. Wkrótce pojawią się wersje offline w postaci aplikacji natywnych

Choć oczywiście zdecydowanie najwięcej osób korzysta z nich w  Polsce, to jednak e-podręczniki stają się coraz ważniejsze w edukacji polskich dzieci i młodzieży za granicą.  Dzięki temu znika dotychczasowa bariera dostępności wiedzy szkolnej. Osoby mieszkające poza granicami kraju mają te same możliwości jak osoby uczące się w Polsce.

Docelowo do 15 listopada br. na platformie internetowej www.epodreczniki.pl znajdzie się kompletny zestaw do nauki 14 przedmiotów – począwszy od szkoły podstawowej do matury: e-podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, historii i społeczeństwa, historii, wiedzy o społeczeństwie, przyrody, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki, zajęć komputerowych, informatyki oraz edukacji dla bezpieczeństwa.

Zapraszamy na www.epodreczniki.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa