Konferencja „Edukacja na NOWO w Laboratorium Szkoły Przyszłości”

Celem konferencji jest zaproszenie do wspólnego budowania społeczności uczącej się, podzielenie się dobrymi praktykami w zakresie koncepcji szkoły XXI wieku oraz stworzenie przestrzeni do dyskusji jak zrekonstruować współczesną szkołę.

Główna atrakcją konferencji będzie możliwość uczestniczenia w lekcji w Laboratorium szkoły przyszłości, która jest unikalnym obiektem na skalę europejską, a w Warszawie będzie prezentowana po raz pierwszy. Każdy z Państwa będzie mógł doświadczyć i przeżyć przygodę z edukacją przyszłości.

Organizator:

Fundacja Edukacja na NOWO

Data i miejsce:

4 listopada 2015 r., Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Adresaci:

Dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, przedstawiciele jednostek samorządowych

Strona www:

http://edukacjananowo.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa