Konkurs „Tesco dla Szkół – Przyszłość na talerzu”

Tematyka tegorocznej edycji to edukacja w zakresie pochodzenia jedzenia. Tym skąd się biorą poszczególne produkty i w jaki sposób powstaje z nich żywność.

Tegoroczna innowacyjna formuła konkursu oparta została na atrakcyjnej dla dzieci i młodzieży mechanice grywalizacji, przez co w interesujący sposób porusza ważne społecznie kwestie dotyczące zdrowego odżywiania. Poprzez zabawę, dzieci w praktyczny sposób będą się uczyć czytania etykiet, rozwijać postawę bycia świadomym konsumentem, niemarnowania jedzenia oraz budować świadomość, skąd to jedzenie pochodzi.

Ponadto zmieniony system wyłaniania laureatów pozwala na wygraną atrakcyjnych nagród niemal każdemu zespołowi pod warunkiem wykazania swojej aktywności. Konkurs polega na rozwiązywaniu zadań i misji oraz przygotowaniu przez uczniów pracy związanej z tematyką pochodzenia jedzenia, w zależności od stopnia aktywności i chęci udziału.

Wieloetapowa forma konkursu umożliwia zaangażowanie się na różnych jego poziomach, dostosowanych do indywidualnych upodobań.

Organizator:

Tesco Polska

Data i miejsce:

Rok szkolny 2015/2016, cała Polska   

Adresaci:

Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczniowie

Strona www:

www.tescodlaszkol.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa