III edycja Konkursu „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Konkurs ma na celu upowszechnienie wśród młodzieży ponadgimnazjalnej wiedzy na temat historii najnowszej Polski, przybliżenie polskiego dziedzictwa historycznego i polskiego dorobku kulturowego.

Organizator:

Fundacja Centrum Solidarności

Data i miejsce:

Rok szkolny 2015/2016, cała Polska   

Adresaci:

Uczniowie drugich klas szkół ponadgimnazjalnych

Strona www:

www.olimpiadasolidarnosci.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa