Nowe modele nauczania z e-podręcznikami

Po raz pierwszy w Polsce nauczyciele będą mieli możliwość tworzenia własnych wersji e-podręczników, a uczniowie możliwość edukacji w dowolnym miejscu i czasie. E-edukacja, a więc również, a może przede wszystkim polskie e-podręczniki łamią wiele barier i ograniczeń tradycyjnej edukacji.

E-podręczniki dają nauczycielowi całkowicie nowe możliwości. To jedyne dostępne w Polsce narzędzie edukacyjne do wykorzystania za pomocą wszystkich typów urządzeń, w formatach offline, online, w formie aplikacji mobilnych oraz formatach do wydruku.

E-podręczniki pozwalają na zdobywanie wiedzy w sposób atrakcyjny dla uczniów. Odbiorca znajdzie tu kilkadziesiąt tysięcy elementów multimedialnych, filmów, animacji, eksperymentów, nagrań audio, wywiadów, słuchowisk, symulacji zjawisk. Wirtualne wycieczki po najciekawszych budowlach i zakątkach kraju, rekonstrukcje 3D starożytnych miast czynią z nauki przygodę.

W przeciwieństwie do podręczników papierowych dają możliwość nie tylko gromadzenia wiedzy, ale również ćwiczenia umiejętności. Interaktywne zadania, krzyżówki, zabawy, gry, mechanizm, który od razu daje uczniowi informacje zwrotną, zachęca do ponownych prób, chwali sukcesy – to wszystko pobudza aktywność, wciąga do gry, wzmacnia efektywność nauki.

E-podręczniki są środowiskiem edukacyjnym, dają nauczycielom możliwość tworzenia wirtualnych klas, gromadzenia własnych zasobów, dodawania notatek i budowania autorskich wersji e-podręczników, dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczniów, stylów uczenia się, preferowanych metod nauczania.

E-podręczniki można wykorzystać w dowolny sposób na lekcji i poza szkołą. Można pracować metodą odwróconej klasy, WebQest, metodą projektu, nauką przez eksperyment, metodą rywalizacji, game based learning etc. Jedynym ograniczeniem jest własna wyobraźnia.

Nauczyciele i uczniowie po raz pierwszy mogą korzystać z e-podręczników w dowolnej formule:

  • nauczanie tradycyjne z użyciem treści e-podręcznika jako materiałów wzbogacających lekcje w klasie;

  • edukacja wyprzedzająca;

  • nauczanie e-learning – wykorzystanie treści e-podręcznika jako typowych materiałów dostępnych online oraz prowadzeniem procesów dydaktycznych online np. z wykorzystaniem platformy e-learninowej;

  • nauczanie mieszane blended learning – połączenie formy tradycyjnej oraz e-learning.

E-podręczniki umożliwiają indywidualizację procesu kształcenia ucznia, wprowadzanie treści w dowolnym tempie, kolejności, czasie, z dowolną liczbą powtórzeń, z indywidualnym programem interaktywnych ćwiczeń, gier i zabaw. Docelowo uczeń wyposażony zostanie w narzędzie pozwalające na tworzenie własnych notatek w e-podręcznikach.

E-spotkania z historią (klasa IV)

Rzym jak żywy

Rekonstrukcja budowli starożytnego Rzymu

Przejdź się ulicami starożytnego Rzymu, zajrzyj do domów patrycjuszy, zobacz, jak budowano akwedukty, jak wyglądały słynne rzymskie łaźnie, odwiedź Colosseum. Animacja 3D w e-podręczniku do historii pozwoli Ci poczuć się … jak w Rzymie.  Zobacz animację starożytnego Rzymu.

Jak mieszkał Mieszko

Pałac pierwszego władcy Polski już nie istnieje, ale warto zobaczyć jego rekonstrukcję. Przekonać się, jak wyglądały komnaty księcia, jakie cuda Mieszko I wyszykował dla swojej żony Dąbrówki. Zobacz animację pałacu Mieszka I.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa