Pakiet materiałów edukacyjnych „Bezpieczny uczeń”

Celem przedsięwzięcia jest przygotowanie i udostępnienie szkołom modułu z materiałami wspierającymi edukację dla bezpieczeństwa pod zbiorczą nazwą „Bezpieczny Uczeń”.

Projekt ma za zadanie wsparcie rozwoju wiedzy i umiejętności uczniów w bardzo ważnych obszarach – zarówno podczas lekcji w szkole, jak i w domu. Wśród materiałów znajdą się takie, które dotyczą m.in. bezpiecznego wypoczynku, pierwszej pomocy, przeciwdziałanie uzależnieniom, bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
Pakiet edukacyjny trafi do szkół już we wrześniu.

Organizator:

Librus Sp. z o.o.

Data i miejsce:

On-line, od 1 września 2015 roku     

Adresaci:

Uczniowie, rodzice i nauczyciele dzieci i młodzieży szkolnej.

Strona www:

https://www.librus.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa