II Konferencja Techniki Dobrej Edukacji „Personalizacja – wyzwania i narzędzia”

Tegoroczna konferencja realizowana jest pod hasłem „Personalizacja – wyzwania i narzędzia”, a jej celem jest  rozwijanie innowacyjnej koncepcji edukacyjnej, a także zapoznanie uczestników z szeregiem rozwiązań technologicznych umożliwiających edukację na odległość i personalizację edukacji.

W czasie konferencji zostanie poddany dyskusji temat jakiego rodzaju materiały edukacyjne i rozwiązania technologiczne mogą być najbardziej przydatne w procesie edukacji spersonalizowanej i w jaki sposób może zmieniać się organizacja pracy szkoły. 

Organizator:

Stowarzyszenie „Dobra Edukacja”

Data i miejsce:

19-21 sierpnia 2015 r., Gdańsk        

Adresaci:

Nauczyciele, pracownicy, akademicy i inne osoby zainteresowane tworzeniem szkoły przyszłości.

Strona www:

http://www.dobraedukacja.edu.pl/2-uncategorised/67-zapraszamy-do-gdanska-19-21-sierpnia-2015-roku

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa