Polsko-norweska wymiana doświadczeń – ciąg dalszy

 Polsko-norweska wymiana doświadczeń
13 kwietnia Ośrodek Rozwoju Edukacji gościł delegację 22 pracowników Kuratorium Oświaty w Oslo. Jest to największa tego typu placówka oświatowa w Norwegii obejmująca swoim zasięgiem 175 szkół i centrów edukacyjnych.
 
Podczas pierwszej części spotkania uczestnicy zapoznali się ze strukturą, zadaniami i działalnością Ośrodka. Głównym tematem dyskusji była organizacja i reforma polskiego systemu edukacji w odniesieniu do realizowanych w ORE projektów systemowych „Nadzór pedagogiczny” oraz „Wspieranie szkół i nauczycieli”.

 

Nasi goście poznali główne założenia realizowanych zmian, zarówno od strony działań praktycznych, jak i podstaw ideowych. To właśnie wyzwanie, jakim jest budowa kapitału społecznego i zmiana mentalności polskiego środowiska edukacyjnego, najbardziej zainteresowało norweskich edukatorów.

 
Drugą część spotkania poprowadził dr hab. Marek Piotrowski. Dotyczyła ona wdrażanego przez ORE w ramach projektów konkursowych programu edukacyjnego Akademia Uczniowska (www.ceo.org.pl/pl/au). W projekcie wzięło udział około 35 000 uczniów w wieku 13–16 lat oraz około 2 000 nauczycieli. Głównym założeniem projektu jest zastosowanie nowych metod nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych w gimnazjum, polegających na eksperymentowaniu i wzajemnym uczeniu się. W ramach zajęć prowadzonych w projekcie uczniowie samodzielnie przygotowują m.in. eksperymenty, które mają zweryfikować często zaskakujące hipotezy. Projekt Akademia Uczniowska spotkał się z dużym zainteresowaniem ze strony naszych gości z Norwegii.

 

Fotorelacja
 
 
Oprac.: Zespół Promocji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa