Przegląg informatyczny jakości platformy e-podręczników

Projekt E-podręczniki do kształcenia ogólnego, zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi przegladu informatycznego jakości pltformy internetowej do tworzenia i upowszechniania e-podręczników.
 

Zapytanie ofertowe

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa