Polsko-norweska wymiana doświadczeń

 Polsko-norweska wymiana doświadczeń 19 marca gościliśmy w ORE 22-osobową delegację dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli jednego z regionów Norwegii. Przedstawiciele norweskiej oświaty zostali zapoznani ze strukturą, zadaniami i sposobem działania ORE. Omawialiśmy także działania podejmowane przez ORE w zakresie profilaktyki, systemów oświatowych i wspierania szkół i nauczycieli. Wyjaśnialiśmy, jaka jest rola szkoły i źródła finansowania edukacji osób niepełnosprawnych.
 
Nasi goście byli szczególnie zainteresowani przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli i kryteriami przyznawania kolejnych jego stopni, a także rodzajem kompetencji nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej. Dopytywali również o przykłady wymagań ewaluacyjnych wobec szkoły, o wpływ samorządów na działanie szkół oraz o wykorzystanie wyników badań PISA w autoewaluacji. Podczas spotkania zostali zapoznani z miejscem gimnazjum w systemie edukacji w Polsce, a także podstawą prawną, zasięgiem działania i zadaniami projektu Wspierania Szkół i Nauczycieli.
 
Norwegowie podzielili się z nami swoimi wieloletnimi doświadczeniami zmian w podstawie programowej, odbyła się także dyskusja na temat współpracy rodziców ze szkołą jako elementu budującego lokalny kapitał społeczny.
 
Wizyta przedstawicieli Norwegii była okazją do wymiany doświadczeń i zdobycia cennych informacji zarówno dla naszych gości jak i dla nas samych.
 
Spotkanie prowadził Jakub Osiński – zastępca kierownika Wydziału Informacji i Promocji ORE, udział wzięli także pracownicy: Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, Wydziału Wychowania i Profilaktyki, projektu Wspierania Szkół i Nauczycieli, Zespołu Promocji.
 
Fotorelacja
 
 
 
Oprac.: Zespół Promocji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa