E-podręczniki do kształcenia ogólnego. KURS E-learningowy

alt

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli i pracowników doskonalenia i kształcenia nauczycieli oraz jednostek wspierających szkoły €“– poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych na bezpłatny, certyfikowany kurs e-learningowy "Rozwijanie kompetencji z zakresu stosowania TIK. Wykorzystanie e-podręcznika i e-zasobów w nauczaniu i uczeniu się". Kurs zostanie uruchomiony 31 marca 2015 r. i potrwa do 15 czerwca 2015 r. Kurs jest realizowany w ramach projektu: e-podręczniki do kształcenia ogólnego.


Zapisz się już dziś!!


Tematyka kursu:

1. Prawo autorskie –€“ czy i jak używać zasobów z Internetu?

2. Dydaktyka medialna –€“€“ czyli jak komunikować się z nowymi mediami

3. E-podręcznik w procesie nauczania –€“€“ uczenia się

4. Warsztat pracy e-nauczyciela

Po ukończeniu kursu Uczestnik otrzyma zaświadczenie lub zaświadczenie z wyróżnieniem

Szczegóły kursu na stronie

http://kursy.epodreczniki.pl lub w Sylabusie (PDF 205 KB)

Zaproszenie na kurs e-learninogwy

Kontakt

Anna Przybysz
22 345 37 32

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa