Konferencja dla nauczycieli „Edukacja ekonomiczna w XXI w.”

alt

Konferencja ma na celu pokazanie istotę edukacji ekonomicznej oraz konsekwencje jej zaniedbania. Słuchacze poznają podstawowe chwyty retoryczne stosowane przez osoby publiczne. Ostatnia część wykładów będzie dotyczyć ekonomii eksperymentalnej, będącej nowatorskim narzędziem w edukacji.

 

Oprócz wykładów podczas spotkania odbędą się także, panele dyskusyjne i warsztaty, które będą źródłem inspiracji nauczania ekonomii na przykładzie dobrych praktyk zaczerpniętych z zagranicy. Pokażemy jak zaplanować projekt od podstaw, jak go sfinansować i w jaki sposób pozyskać do niego partnerów.

 

Organizator:

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

 

Data i miejsce:
11 kwietnia 2015, Warszawa


Adresaci: 

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości oraz ekonomii w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.for.org.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa