Międzynarodowy Program Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni

Celem przedsięwzięcia jest rozwój kreatywności uczniów na wszystkich etapach. Program ten kładzie nacisk na naukę i rozwój umiejętności uczniów w zakresie twórczego rozwiązywania problemów w praktyce. Dzięki współpracy międzynarodowej ważną rolę odgrywa kształcenie postaw otwartości wobec innych kultur. Międzynarodowy Program Kreatywności Destination Imagination – Oczyma Wyobraźni ma zasięg ogólnopolski przez cały rok szkolny.

 

Organizator:
Fundacja Wspierania i Rozwoju Kreatywności z siedzibą w Otwocku


Data i miejsce:
wrzesień 2014 – czerwiec 2015, cała Polska


Adresaci:
Dzieci, młodzież i studenci w wieku od 5 do 24 lat.


Strona www:
http://www.idodi.pl/sezon201415.html#

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa