VIII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. „Wsparcie ucznia sprawiającego kłopoty wychowawcze”

alt

Uczestnicy kongresu zdobędą nową wiedzę zarówno w zakresie aktualnych priorytetów MEN (prawa i obowiązki nauczyciela w sytuacji agresji ucznia, profilaktyka agresji i przemocy w szkole, przeciwdziałanie elektronicznej agresji wśród dzieci i młodzieży), jak i narzędzie pracy z uczniami objętymi opieką pedagoga i psychologa szkolnego.

 

Przedstawiciele Fundacji Promyk Słońca – od wielu lat realizującej projekty wsparcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych – zaprezentują skuteczne metody działania wypracowane przez Fundację.

Panie Kinga Truś i Maria Wojna (psycholog i dyrektor, które przed kilkunastu laty wprowadziły w szkole oddziały integracyjne) opowiedzą, jak radzić sobie z lękiem – również nauczycieli – przez zmianą i innością.

 

Organizator:

Instytut Badań w Oświacie sp. z o. o.

 

Partnerzy i współorganizatorzy:

Fundacja Promyk Słońca

 

Data i miejsce:

Wrocław, 27-28 listopada 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie pracujący we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych (publicznych i niepublicznych), dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.ibo.edu.pl/kpip2014/

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa