Konferencja „INNOWACJE W KSZTAŁCENIU”

alt

Konferencja ma na celu przedstawienie innowacyjnych metod kształcenia, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk z zakresu wykorzystania cyfrowych narzędzi podczas zajęć. Będzie to również przestrzeń do podsumowania ponad trzyletnich intensywnych działań nad wypracowaniem, wdrażaniem i testowaniem w polskich szkołach Strategii edukacyjnej i Programu nauczania-uczenia się przedmiotów infotechnicznych wypracowanych w ramach projektu pn. “Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji”.

 

Organizator:

Zespół Szkół nr 6 im. Króla Jana III Sobieskiego

 

Data i miejsce:

Jastrzębie Zdrój, 30-31 maja 2014 r.

 

Adresaci:

Nauczyciele

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.eduzmieniacze.pl

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa