Podsumowanie odsłony e-podręczników z Łodzi

26 czerwca br. Politechnika Łódzka zaprezentowała dwa pierwsze kompletne testowe e-podręczniki – do informatyki i matematyki – będące propozycją uczelni. Łódzka placówka przedstawiła też pierwsze wersje aplikacji mobilnych na systemy operacyjne Android, iOS oraz Windows Phone 8, które pozwolą uczniom i nauczycielom na dynamiczne pobieranie lokalnie, a także synchronizację treści edukacyjnych z platformy www.epodreczniki.pl, jeśli użytkownik będzie miał problemy z dostępem do internetu.

 

Treści pierwszego e-podręcznika do matematyki po raz pierwszy w Polsce udostępnione zostały na jednym z najpopularniejszych kanałów edukacyjnych na świecie – iTunes U. Prezentacje postępu prac oraz kierunków rozwoju projektu E-podręczniki do kształcenia ogólnego prowadzili dr inż. Marlena Plebańska, p.o. koordynator projektu w ORE, dr inż. Krzysztof Kurowski z PCSS oraz Barbara Halska, ekspert ds. przedmiotów matematyczno-informatycznych w ORE.

 

Zaprezentowany pierwszy testowy e-podręcznik do informatyki składa się z rozdziałów głównych, odpowiadających ogólnym tematom zawartym w podstawie programowej, omawianych spiralnie w kolejnych etapach kształcenia. Rozdziały te obejmują zamknięty obszar treściowy (moduł), dotyczący np. edycji tekstu, tworzenia i przetwarzania grafiki komputerowej czy wykorzystania usług internetowych. E-podręcznik zostanie opracowany dla trzech poziomów kształcenia – drugiego, trzeciego i czwartego.

 

Jak dotąd w dziedzinie informatyki przygotowany został w Polsce e-podręcznik do zajęć komputerowych dla IV klasy szkoły podstawowej. Jego prezentację w imieniu zespołu poprowadzili prof. dr hab. inż. Maria Dems, dr inż. Anna Firych-Nowacka oraz dr inż. Grzegorz Zwoliński z Politechniki Łódzkiej, autorzy e-podręcznika do zajęć komputerowych. Podręcznik ma jednolitą strukturę – składa się ze wstępu, treści głównej oraz słowniczka i zadań. We wstępie określono przyjęte cele edukacyjne, w słowniczku wyjaśniono nieznane uczniom pojęcia, zaś w zadaniach zostały zawarte przykłady do samodzielnej pracy w domu lub podczas zajęć lekcyjnych. Na treści główne składają się zadania interaktywne i barwne ilustracje, podane w prostej i przyjaznej uczniom formie.

 

Podczas spotkania przedstawiony został także pierwszy testowy e-podręcznik do matematyki, przeznaczony dla czwartego etapu edukacyjnego – klas I liceum i technikum. Podręcznik składa się z 5 rozdziałów: Funkcja − ogólne wprowadzenie, Funkcja liniowa, Liczby, Trygonometria, Podstawy geometrii. Każde wprowadzone pojęcie ilustrowane jest elementem multimedialnym. E-podręcznik zawiera dużą liczbę zadań interaktywnych oraz zadania generatorowe. Prezentację w imieniu zespołu matematyki prowadzili dr Jack Stańdo, koordynator ds. merytorycznych projektu, dr Dorota Krawczyk-Stańdo i mgr Grzegorz Kusztelak z Politechniki Łódzkiej, autorzy e-podręcznika do matematyki.

 

E-podręczniki opracowywane są od podstaw przez multikompetencyjne zespoły autorskie, w skład których wchodzą profesorowie uczelni partnerskich, metodycy, redaktorzy, nauczyciele, uczniowie będący przedstawicielami wszystkich objętych projektem etapów edukacyjnych.

 

Prezentowane e-podręczniki zostały udostępnione na platformie www.epodreczniki.pl. Platforma technologiczna e-podręcznika jest pierwszym w pełni otwartym standardem dla modelowego e-podręcznika, umożliwiającym cyfrowej edukacji rozbudowę dodatkowych funkcjonalności oraz integrację z zewnętrznymi usługami i systemami informatycznymi. Platforma tworzona jest z wykorzystaniem wyników ciągłych testów z grupami użytkowników końcowych, obejmujących zarówno nauczycieli, jak i uczniów z różnych poziomów edukacyjnych. W ostatnich miesiącach trwały prace związane z udostępnieniem znacznie szerszych możliwości oraz wielu zmian w interfejsach e-podręczników na podstawie badań i testów w szkołach. Na platformie zaprezentowane zostaną nowe funkcjonalności, takie jak zadania i ćwiczenia interaktywne, animacje, krzyżówki, gry edukacyjne oraz nowe nagrania audio i wideo. Widoczne będą również różnice w sposobie nawigacji oraz układach treści, które umieszczone zostaną nie tylko w prostym układzie liniowym, ale także w ramach interfejsu kaflowego czy układu kolumnowego. Pojawią się ponadto nowe style pozwalające oznaczać treść jako streszczenie, biogram, doświadczenie i td.

 

W odsłonach uczestniczyli Wiceminister Edukacji Narodowej Ewa Dudek, Kurator Łódzki Jan Kamiński, Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi Danuta Zakrzewska, z ramienia Politechniki Łódzkiej – jej prorektor Sławomir Wiak, który prowadził spotkanie.

 

Uroczystość uświetniły wystąpienia wielu gości, przyjaciół e-podręcznika, min. prof. Lecha Mankiewicza, który wygłosił wykład na temat szans edukacji cyfrowej, prof. M. Sysło – o roli oraz kierunku rozbudowy e-podręczników, Janusza Moosa, Dyrektora Łódzkiego Centrum Doskonalenia – na temat roli e-podręcznika w procesie uczenia się, Elżbiety Piotrowskiej-Gromniak, prezes Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji, która przedstawiła opinie rodziców na temat zastosowania e-podręczników.

 

Doświadczeniami z pierwszych testów zastosowania e-podręczników w szkołach podzielili się również nauczyciele oraz uczniowie, którzy brali czynny udział w opracowaniu e-podręczników, współpracując z Politechniką Łódzką oraz Ośrodkiem Rozwoju Edukacji, jak również prowadzili pierwsze testowe lekcje z wykorzystaniem e-podręczników, m.in. Bożena Witkowska z Technikum nr 1 w ZSP nr 1, Agnieszka Wolska z Liceum Ogólnokształcące w ZSO im. I.J. Paderewskiego w Łasku-Kolumnie.

 

Kolejne treści oraz możliwości wykorzystania e-podręczników zaprezentowane zostaną we Wrocławiu 30 czerwca br. na Uniwersytecie Przyrodniczym oraz Uniwersytecie Wrocławskim.

 


 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa