Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów

alt

Ogólnopolski Zlot Innowacyjnych Nauczycieli i Dyrektorów to dwudniowe spotkanie, podczas którego nauczyciele z całego kraju będą mieli okazję do zapoznania się z najnowszymi technologiami oraz trendami panującymi w edukacji.

 

Podczas Zlotu uczestnicy wezmą udział w wykładach i warsztatach w trakcie których omówione zostaną takie zagadnienia jak:

  • Narzędzia Web 2.0 i chmura dla szkoły
  • E-promocja szkoły
  • Gamifikacja lekcji
  • Bezpieczna szkoła
  • Scratch i Baltie na lekcji informatyki
  • Szkolne e-społeczności
  • Odwrócona klasa

 

Organizator:

Kwartalnik IT w Edukacji

 

Data i miejsce:

Łódź, 30-31 maja 2014 r.

 

Adresaci:

Dyrektorzy szkół, nauczyciele, opiekunowie pracowni komputerowych, pracownicy ośrodków metodyczno-szkoleniowych dla nauczycieli a także urzędnicy związani z oświatą na każdym szczeblu administracji publicznej zainteresowani wykorzystywaniem nowoczesnych technologii w edukacji.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.zlot.itwedukacji.pl/

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa