XII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „EDUKACJA XXI wieku”

alt

Celem konferencji jest wymiana myśli, doświadczeń oraz prezentacja wyników badań dotyczących podmiotów, środowisk i obszarów edukacyjnych.

 

Rozważania obejmować będą następujące obszary tematyczne:

 

PODMIOTY EDUKACYJNE:

 • uczeń (student), nauczyciel i otoczenie jako główne podmioty edukacyjne;
 • wyzwania oraz zagrożenia w relacjach pomiędzy podmiotami edukacyjnymi;
 • uwarunkowania historyczno-kulturowe a relacje pomiędzy podmiotami edukacyjnymi;
 • funkcjonowanie ucznia (studenta) w środowisku szkolnym (uczelnianym) i pozaszkolnym (pozauczelnianym);
 • rola szkoły w kształtowaniu młodzieży wkraczającej w dorosłość relacje podmiotów (w) lokalnej przestrzeni edukacyjnej;
 • wybrane zagrożenia w relacjach uczeń (student) -nauczyciel-otoczenie.

 

ŚRODOWISKA EDUKACYJNE:

 • środowisko edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
 • środowisko edukacji szkolnej środowisko edukacji gimnazjalnej;
 • środowisko edukacji ponadgimnazjalnej;
 • środowisko edukacji szkolnictwa wyższego;
 • środowisko edukacji całożyciowej – life long learning.

 

OBSZARY EDUKACYJNE:

 • obszar nauk humanistycznych;
 • obszar nauk społecznych;
 • obszar nauk matematyczno-przyrodniczych;
 • obszar edukacji nauk technicznych;
 • obszar nauk medycznych, w tym obszar edukacji zdrowotnej;
 • obszar edukacji ruchowej;
 • sztuka jako obszar edukacji kreatywnej;
 • kształcenie z wykorzystaniem technologii informatycznej;
 • sieć globalna jako nowy obszar edukacyjny.

W ramach konferencji, zostaną poprowadzone bezpłatne, certyfikowane warsztaty metodyczne „Modelowanie relacji dzieci i młodzieży – nowe technologie cyfrowe” prowadzone przez Dyrektora Naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej, prof. ndzw. dr hab. Mariusza Jędrzejko.

 

Organizator:

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu


Data i miejsce:

Zakopane, 22-24 października 2014 r.

 

Adresaci:

Pedagodzy, psychologowie, dyrektorzy placówek oświatowych i wychowawczych, nauczyciele i pracownicy instytucji samorządowych oraz osoby zainteresowane problematyką edukacji XXI wieku.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.konferencja.21.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa