V edycja Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „Matematyka w obiektywie”

alt

Międzynarodowy Konkurs „Matematyka w obiektywie” jest imprezą cykliczną organizowaną od roku 2010, przez Uniwersytet Szczeciński w celu wspomagania i popularyzowania edukacji matematycznej na wszystkich poziomach nauczania poprzez fotografię. Stanowi połączenie dwóch, często rozumianych rozłącznie, płaszczyzn poznawczych: nauki i sztuki.

 

Abstrakcyjna natura matematyki zostaje unaoczniona poprzez autorów za pomocą metafory wizualnej i językowej, gdyż fotografiom towarzyszą podpisy i oryginalne odautorskie komentarze. Takie podejście jest szczególnie ważne w procesie pokonywania barier i trudności związanych z nauczaniem matematyki.

 

Organizator:

Uniwersytet Szczeciński

 

Data i miejsce:

Szczecin, 1 maja 2014 r. – 25 listopada 2014 r.

 

Adresaci:

Konkurs ma charakter powszechny, adresowany jest przede wszystkim do uczniów uzdolnionych matematycznie lub (i) artystycznie, nauczycieli, studentów, artystów, jak również do innych osób o zainteresowaniach poznawczych i artystycznych. Przewiduje się udział 2000 uczestników.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.mwo.usz.edu.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa