Relacja ze spotkania z delegacją nauczycieli z Białorusi

24 marca 2014 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się spotkanie z delegacją nauczycieli z Białorusi, którzy przyjechali do Polski w ramach wizyty studyjnej. Było to już trzecie tego typu spotkanie zorganizowane w ostatnich latach przez Białoruskie Stowarzyszenie im. R. Schumana w Warszawie.

 
Spotkanie poprowadziła wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji Marlena Fałkowska. Uczestnicy wizyty zostali zapoznani ze strukturą, zadaniami i działalnością ORE, a w szczególności z założeniami wszystkich projektów systemowych wdrażanych w Ośrodku. Ponadto przekazaliśmy gościom ogólne informacje na temat organizacji edukacji w Polsce, kładąc nacisk na nasze doświadczenia i problemy, z jakimi mierzy się polski system szkolnictwa.
 
Nasi goście mieli wiele ciekawych pytań dotyczących realizacji nowej podstawy programowej przez polskich nauczycieli. Była to okazja do przybliżenia jej założeń i filozofii, a także zwrócenia uwagi na to, jak znaczne zmiany dla naszych pedagogów wiązały się z jej wdrożeniem. Wiele emocji wśród gości wywołała również kwestia swobody polskich nauczycieli w tworzeniu programów nauczania.
 
Szczególnym zainteresowaniem uczestników spotkania cieszyła się również ścieżka awansu zawodowego nauczycieli. Goście mieli wiele pytań dotyczących kwestii kształcenia nauczycieli oraz sposobów zachęcania młodych zdolnych ludzi do podjęcia tego zawodu. Omówiono także metody budowania prestiżu zawodu nauczyciela i różnice w wynagradzaniu pracy pedagogów w Polsce i na Białorusi.
 
 
Oprac.: Marcin Grzelak

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa