Program Edukacyjny „Akademie Przyjaciół Pszczół”

alt

Głównym celem programy oraz Akademii Przyjaciół Pszczół jest zwrócenie uwagi na wyjątkową i istotną rolę pszczół dla całego środowiska. Dążymy do wzrostu świadomości przyrodniczej oraz aktywizacji społeczności lokalnych w celu stwarzania środowiska przyjaznego pszczołowatym.

 

Niezmiernie ważne dla nas jest dotarcie do dzieci klas I-VI, które poprzez edukację będą mogły kształtować proekologiczne postawy już od najmłodszych lat. Ponadto w ramach Akademii Przyjaciół Pszczół, każda placówka będzie miała dostęp do darmowych materiałów edukacyjnych przygotowanych przez metodyków w oparciu o podstawę programową z przyrody dla wspomnianej grupy wiekowej. Placówki biorące udział w Akademii mogą zgłosić się do konkursu i wygrać atrakcyjne nagrody dla siebie i opiekunów najbardziej zaangażowanych grup.

 

Organizator:

Zakłady Tłuszczowe „Kruszwica” S.A.

 

Data i miejsce:

Cała Polska, od stycznia do maja 2014 r.

 

Adresaci:

Dzieci w wieku szkolnym w wieku od 6 do 13 lat, ich nauczyciele oraz opiekunowie, rodzice, dziadkowie oraz osoby kierujące różnymi placówkami edukacyjnymi.

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.pomagamypszczolom.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa