VII Kongres Pedagogów i Psychologów Szkolnych pt. „Wczesna diagnoza zagrożeń”

alt

Organizatorzy Kongresu pragną wraz z uczestnikami poruszyć problemy związane m.in. z: wczesną diagnozą trudności w uczeniu się czytania i pisania, funkcjonowaniem dziecka w szkole i poza nią, groomingiem, wczesną inicjacją seksualną, cyberprzemocą, przemocą wobec dziecka, edukacją prawną w szkole, wagarami uczniów, samobójstwami u dzieci i młodzieży, nowymi mediami elektronicznymi, stosowaniem technik behawioralnych w pracy z uczniem o zaburzonym zachowaniu oraz zaburzeniami jedzenia u młodzieży szkolnej.

 

 

Organizator:

Instytut Badań w Oświacie sp. z o. o.

Data i miejsce:

Warszawa, 24-25 października 2013 r.

Adresaci:

Nauczyciele, pedagodzy i psychologowie pracujący we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych, pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele organów prowadzących, pracownicy nadzoru pedagogicznego.

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa