Projekt „Komiksy ekonomiczne”

alt

Celem całego projektu jest upowszechnienie wiedzy ekonomicznej wśród Polaków, a w szczególności wśród uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz pokazanie, że każdy z nas ma na co dzień do czynienia z gospodarką, której mechanizmy powinien rozumieć.

 

Organizatorzy mają nadzieję, że poprzez przystępną formę, jaką jest komiks, uczniowie poznają ważne zagadnienia ekonomiczne, przedstawiane w podręcznikach w bardziej tradycyjny sposób i przekonają się, że ekonomia jest nie tylko ważna i ciekawa. Podobnie jak w poprzednich edycjach nagrodzone i wyróżnione komiksy zostaną opublikowane w formie antologii, wydane na płycie, a do najlepszych prac metodycy opracują scenariusze lekcji.

 

Organizator:

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju – FOR

 

Data i miejsce:

Projekt obejmuje cały teren kraju, Pierwszy etap (konkurs): zakończony,

Drugi etap (edukacja ekonomiczna): grudzień 2013 r – czerwiec 2014 r.

 

Adresaci:

Uczniowie oraz nauczyciele przedmiotów wiedza o społeczeństwie i przedsiębiorczość

 

Strona internetowa wydarzenia:

www.komiksy-ekonomiczne.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa