Spotkanie w ORE z delegacją z Norwegii

13 września gościliśmy grupę przedstawicieli regionalnych norweskiego Dyrektoriatu Edukacji – instytucji podległej ministerstwu edukacji Norwegii. Uczestnicy wizyty zostali zapoznani ze strukturą i sposobem działania ORE oraz innych instytucji zapewniających jakość systemu edukacji w Polsce.

 

Ze szczególnym zainteresowaniem spotkał się przebieg awansu zawodowego nauczycieli i kryteria przyznawania kolejnych jego stopni. Grupa została wprowadzona w temat wymagań ewaluacyjnych, jakie obowiązują polskie szkoły od roku 2009. Podkreśliliśmy rolę autoewaluacji w kształtowaniu planu rozwoju szkoły, jej odpowiedzialności za własny rozwój oraz rolę nowego systemu wspierania szkół i placówek systemu edukacji. Podstawą udzielenia właściwego wsparcia jest diagnoza potrzeb. Aby zachęcić szkoły i ich kadry do bycia placówkami uczącymi się, przygotowujemy specjalistów do tworzenia sieci współpracy i samokształcenia. 

 

Opowiedzieliśmy o przygotowaniach do wdrożenia nowego projektu wsparcia dyrektorów szkół, dedykowanego trzem grupom odbiorców: przygotowującym się do objęcia roli dyrektora, pełniącym ją przez okres krótszy niż dziesięcioletni oraz tym z najdłuższym stażem. Największy nacisk będzie położony na umiejętności budowania przywództwa i zarządzania strategicznego. Goście dopytywali szczegółowo o przykłady wymagań ewaluacyjnych wobec szkoły, o wpływ samorządów na działanie szkół oraz o wykorzystanie wyników badań PISA w autoewaluacji.

 

Zaprezentowaliśmy nową odsłonę portalu dla nauczycieli Scholaris, pokazując przykłady kolejnych funkcjonalności i ich przydatności w tworzeniu lekcji. W ostatniej części spotkania dyskutowaliśmy o aspektach edukacji najbardziej interesujących obie strony spotkania, takich jak obowiązek szkolny dla sześciolatków, wychowanie przedszkolne, system oceniania oraz kształcenie i wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Spotkanie poprowadziła Marlena Fałkowska – wicedyrektorka ORE, udział wzięli pracownicy Wydziałów: Wspierania Szkół i Placówek, Wspierania Doskonalenia i Zarządzania w Edukacji, Otwartych Zasobów Edukacyjnych oraz Informacji i Promocji.

Wizyta delegacji z Norwegii
Wizyta delegacji z Norwegii
Wizyta delegacji z Norwegii

Oprac.: Agnieszka Brodowska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa