E-learning dla nauczycieli: Zmieniaj nawyki na lepsze! Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę

Szkolenie internetowe typu e-learning pt. "Zmieniaj nawyki na lepsze. Kupuj odpowiedzialnie ubrania i elektronikę!” odbywa się w ramach projektu Polskiej Zielonej Sieci o tym samym tytule, aktywizującego nauczycieli do podejmowania działań na rzecz krajów globalnego Południa

 

Celem szkolenia jest ukształtowanie w nauczycielach i uczniach poczucia globalnej odpowiedzialności za codzienne wybory konsumenckie przez ukazanie zależności pomiędzy krajami globalnej Północy i Południa. Zwracamy szczególną uwagę na relacje między postawą jednostki i jej wyborami w życiu codziennym, a jakością życia społeczeństw innych regionów świata. Szkolenie skupi się na tematyce związanej z odpowiedzialnym kupowaniem, przedstawionej na przykładzie 2 grup produktów znajdujących się w obrębie zainteresowań konsumpcyjnych nastolatków: ubrań i sprzętu elektronicznego. Nauczyciele biorący udział w szkoleniu zdobędą wiedzę w dziedzinie odpowiedzialnego kupowania oraz dostęp do różnorodnych materiałów, pomocnych w prowadzeniu atrakcyjnych zajęć na ten temat.

 

Szkolenie jest bezpłatne. Odbywa się przez Internet. Składa się na nie 5 multimedialnych lekcji teoretycznych oraz 1 zadanie praktyczne (przeprowadzenie lekcji w oparciu o scenariusz wybrany z zaproponowanych przez organizatora). W trakcie 5 tygodni odbędą się również 3 sprawdziany wiedzy.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Komisji Europejskiej.

 

Organizator
Polska Zielona Sieć

 

Data i miejsce
Szkolenie e-learningowe potrawa od 16 września do 31 października 2013. Jest otwarte dla nauczycieli z całej Polski. Rekrutacja trwa do 8 września.

 

Adresaci
Szkolenie e-learningowe skierowane jest do nauczycieli gimnazjów i szkól ponadgimnazjalnych zainteresowanych włączeniem zagadnień globalizacji i odpowiedzialnej konsumpcji do prowadzonych przez siebie zajęć.

 

 

Strona internetowa

ekonsument.pl

ekonsument.pl/elearning

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa