„VIII Kongres Zarządzania Oświatą”

Podczas „VIII Kongresu Zarządzania Oświatą” uczestnicy spotkania będą mieli możliwość zapoznania się z informacjami o aktualnej polityce oświatowej państwa. Ponadto odbędzie się dyskusja oraz wymiana informacji pomiędzy kadrą kierowniczą oświaty, przedstawicielami resortu edukacji a także innych instytucji i organizacji oświatowych.

 

 

Organizator:
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty
 
Data i miejsce:
Warszawa, 25-27 września 2013 r.
 
Adresaci:
Przedsięwzięcie kierowane jest do kadry zarządzającej oświatą: dyrektorów, pracowników samorządowych, pracowników organów nadzoru pedagogicznego z całego kraju.
 
Strona internetowa wydarzenia:
 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa