Projekt edukacyjny „EduBridges” – Let’s help them grow

alt

Projekt ma na celu wesprzeć nauczycieli, pedagogów i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą i zachęcić ich do tego, by aktywnie starali się wyposażać swoich podopiecznych w umiejętności wykraczające poza program szkolny. Organizatorzy dążą, aby projekt pomógł im wywierać na dzieci i młodzież jak najbardziej pozytywny wpływ (szczególnie w wymiarze rozwoju osobowości i relacji społecznych) w bezpiecznej atmosferze wzajemnego zaufania i szacunku. 

Projekt można podzielić na cztery główne działy: „Jak budować w dzieciach poczucie własnej wartości”, „Jak motywować dzieci, aby rozwijały swoje umiejętności”, „Jak radzić sobie z konfliktem” i „Model rodziny a zachowanie i wyniki dziecka w szkole”.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Sprężyna – Centrum Edukacji Nieformalnej
 
Data i miejsce:
Maniowy, 16-24 sierpnia 2013 r.
 
Adresaci:
Szkolenie kierowane do 24 uczestników z 10 krajów europejskich: Armenia, Czarnogóra, Dania, Gruzja, Węgry, Łotwa, Macedonia, Polska, Rumunia, Ukraina dla nauczycieli, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą, trenerów, liderów, liderów młodzieżowych, pedagogów, menagerów projektów edukacyjnych.
 
 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa