Projekt badawczo-edukacyjny „Mądre żywienie, zdrowe pokolenie”

alt

Projekt ma na celu ocenę wiedzy żywieniowej oraz stanu odżywienia młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Przedsięwzięcie promuje zdrowy styl życia i aktywność fizyczną wśród odbiorców. Aby wesprzeć nauczycieli w edukacji prozdrowotnej młodzieży eksperci PTD przygotowali scenariusze inspirujących lekcji wychowawczych nawiązujących do tematyki programu, które zostaną udostępnione każdej szkole po rejestracji w programie. W ramach konkursów organizowanych w projekcie szkoły będą miały także możliwość zdobycia nagród rzeczowych.

 

Spośród wszystkich szkół, które zarejestrują się w programie, zostanie wybrana losowa próba, którą odwiedzą dietetycy PTD. Przeprowadzą oni zajęcia edukacyjne na temat zasad prawidłowego żywienia oraz nieinwazyjne badania antropometryczne młodzieży. Nastolatki z problemami związanymi z nadwagą lub niedowagą zostaną objęte bezpłatnym indywidualnym poradnictwem dietetycznym. Na podstawie wyników badań zostanie opracowany raport oraz wytyczne Polskiego Towarzystwa Dietetyki w zakresie racjonalnej diety współczesnego polskiego nastolatka. Szkoły chętne do udziału w programie mogą rejestrować się na stronie internetowej w zakładce Zgłoszenie szkoły.

 

 

Organizator:

Polskie Towarzystwo Dietetyki


Data i miejsce:

Badanie realizowane będzie od maja do grudnia 2013 r. na terenie całej Polski


Adresaci:

Adresatami projektu będzie młodzież szkolna w wieku 13-19 lat, jak również ich rodzice, nauczyciele i dyrektorzy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz dietetycy i studenci kierunków Dietetyka.

 

Strona internetowa wydarzenia:
www.zdrowepokolenie.ptd.org.pl

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa