Warsztaty filmowe „Letnia Akademia Nowe Horyzonty”

alt

Głównym celem warsztatów jest podnoszenie kwalifikacji zawodowej pedagogów w pracy z filmem i innymi przekazami audiowizualnymi podczas zajęć w szkole, oraz zachęcenie ich do szerszego korzystania z filmu, jako środka dydaktycznego, który powinien być jednym z nieodłącznych elementów w procesie edukacji dzieci i młodzieży. Dodatkowym celem jest przekazanie uczestnikom warsztatów wiedzy (lub jej uzupełnienie) z zakresu kinematografii narodowych, retrospektyw reżyserskich i współczesnego kina artystycznego, które co roku są obecne na festiwalu filmowym. 

 

Wiedza teoretyczna przekazana im w trakcie wykładów jest wspierana przykładami dzięki seansom festiwalowym. Obecna edycja kontynuuje możliwość nakręcenia przez uczestników podzielonych na grupy własnych filmów dokumentalnych, fabularnych i animowanych pod okiem specjalistów. Celem tego warsztatu jest uświadomienie uczestnikom możliwości wykorzystywania w pracy nad filmem, jego tworzenia od etapu scenariusza, przez zdjęcia, po montaż w szkole na lekcjach z uczniami. Myślenie obrazem jest doskonałą metodą wsparcia klasycznych metod nauczania. Z jednej strony pozwala zdobyć odpowiedni dystans do funkcji przekazów audiowizualnych, które otaczają dzisiejszego odbiorcę kultury, z drugiej – pozwala dogłębnie przemyśleć zagadnienia, które mają zostać opowiedziane w filmie. Została również wzbogacona w warsztat kuratorski, w którego ramach nauczyciele będą mogli stworzyć własną, multimedialną wystawę we współpracy ze specjalistami.

 

Organizator:

Stowarzyszenie Nowe Horyzonty
 
Data i miejsce:
Warszawa, 17-28 lipca 2013 r.
 
Adresaci:
Warsztaty są kierowane do nauczycieli, którzy już korzystają z filmu, jako narzędzia edukacyjnego podczas swojej codziennej pracy w szkole lub są taką formą jego wykorzystania zainteresowani i chcą pogłębić swoją wiedzę na ten temat.
 
Strona internetowa wydarzenia:
 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa