„XIV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych”

Celem Forum jest wspieranie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w korzystaniu z technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz inicjowanie przedsięwzięć na rzecz upowszechniania zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi na wszystkich etapach edukacyjnych.

 

Obrady będą się koncentrować wokół tematu: „Wykorzystanie IT w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych”. W planie ogólnopolskiego spotkania nauczycieli przedmiotów przyrodniczych zawarte jest popularyzowanie i wpieranie wykorzystania w działalności edukacyjnej odkryć penologicznych w Krasiejowie poprzez cykl wykładów prowadzonych m.in. przez opolskie uczelnie oraz zapoznanie z historią wykopalisk w Juraparku. Nauczyciele zapoznają się także w czasie konferencji z aktualnymi działaniami podejmowanymi w obszarze edukacji przez RCRE w Opolu (ministerialny program Cyfrowa szkołą, lokalne programy: NTUE, Zaczarowany Świat”, opolska e-szkoła itp.) oraz innymi osiągnięciami w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji.

 

Organizator:

Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu


Data i miejsce:

Opole, 14-15 września 2013 r.


Adresaci:

Nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich typów szkół, naukowcy

 

Strona internetowa wydarzenia:

XIV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa