Projekt „Akademia Wspólnej Drogi”

Projekt „Akademia Wspólnej Drogi”, realizowany jest przez Fundację „Wspólna Droga” United Way Polska w ramach Programu Społecznego „Partnerstwo dla Dzieci”. „Partnerstwo dla Dzieci” to program społeczny, którego celem jest wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin ubogich i wieloproblemowych. "Akademia Wspólnej Drogi" stanowi rozszerzenie dotychczasowego programu stypendiów, wspierającego rozwój dzieci mniejszych szans. 


Działania w ramach Projektu koncentrować się będą na trzech obszarach:

Edukacji – w tych ramach odbywać będą się zajęcia wyrównawcze w formie indywidualnych korepetycji, grupowe kursy językowe i komputerowe, interaktywne pokazy naukowe, konkursy edukacyjne,

Rozwoju – zajęcia sportowe oraz pozaszkolne rozwijające zainteresowania dzieci z różnych dziecin, np. fotografii, filmu, grafiki,

Socjalizacji – kształtowanie pozytywnych postaw i motywacji do działań społecznie akceptowanych – wycieczki m.in. do teatru, galerii sztuki, muzeów.

Działaniami Akademii planuje się objąć około 150 dzieci.

 

Organizator:

Fundacja „Wspólna Droga” United Way Polska


Data i miejsce:

Warszawa, Akademia będzie mieć charakter ciągły.


Adresaci:

Program jest dedykowany dzieciom i młodzieży pochodzącym z rodzin ubogich, wieloproblemowych, potrzebujących wsparcia

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa