Wizyta parlamentarzystów z Bawarskiego Landtagu

alt

14 marca 2013 gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji dwie grupy robocze deputowanych CSU z Bawarskiego Landtagu odpowiedzialnych za sprawy edukacji, młodzieży i sportu oraz sektor publiczny.

 


Uczestnicy wizyty zapoznani zostali z zadaniami i działalnością Ośrodka Rozwoju Edukacji, a w szczególności z tematyką organizacji wsparcia szkół i nauczycieli, sposobami podnoszenia jakości ich pracy a także z założeniami projektów systemowych realizowanych w ORE. W trakcie spotkania przedstawiliśmy naszym gościom ogólne informacje na temat systemu edukacji i egzaminowania w Polsce, zakres działania placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych a także strukturę zarządzania systemem jakości edukacji. Szczególnym zainteresowaniem gości cieszyła się tematyka związana z obniżeniem wieku szkolnego i doskonaleniem nauczycieli w tym kwestie dotyczące podnoszenia jakości pracy nauczyciela i ewaluacji pracy szkoły.

 

oprac. Katarzyna Koletyńska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa