Salon Książki i Wyposażenia Szkół 2013

Salon Książki i Wyposażenia Szkół 2013. to wydarzenie mające na celu promowanie najnowszych rozwiązań wspierających pracę szkół w zakresie dydaktycznym, organizacyjnym i technologicznym.

 


Podczas Salonu wystawcy zaprezentują m.in. najnowsze pomoce dydaktyczne, podręczniki i książki młodzieżowe w formie tradycyjnej i elektronicznej, wyposażenie szkół, multimedia, nowe kompleksowe rozwiązania informatyczno-sprzętowe oraz udziela szczegółowego instruktarzu, jak z nich korzystać.  Ponadto organizatorzy oferują szereg konferencji i warsztatów, które będą stanowiły okazję do wymiany doświadczeń i wiedzy.  

 

Organizator: Targi Lublin S.A.
 
Data i miejsce:
26-27.03.2013 r., Centrum Targowo-Wystawiennicze Targów Lublin S.A.
 
Adresaci:
Kierownicy i pracownicy placówek oświatowych, nauczyciele oraz osoby związane z edukacją, a także młodzież szkolna i studenci.
 
Strona internetowa wydarzenia:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa