Projekt „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości”

"INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości" to innowacyjny projekt, aktywnie wspierający rozwój szkolnictwa w oparciu o wykorzystanie nowych technologii. Zaplanowane w ramach projektu działania zmierzają do wdrożenia polskich wersji dwóch programów firmy Intel: Intel Teach Elements – Project-Based Approaches oraz Intel Teach – Advanced Online oraz przeszkolenia nauczycieli z zakresu stosowania metody projektów i rozpoczęcia interdyscyplinarnej współpracy pedagogów z całej Polski. 

 

7 czerwca 2013 r. w Poznaniu odbędzie się Barcamp edukacyjny "Innowacje w edukacji – jak nauczać na miarę XXI wieku?”. Celem wydarzenia jest dyskusja o innowacjach w edukacji, wykorzystaniu nowych technologii w nauczaniu oraz kształceniu umiejętności XXI wieku. Konferencja stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach projektu: „INTELaktywni nauczyciele – projektanci edukacyjnej przyszłości”. Dyskusja dotyczyć będzie problemu niedostosowania systemu oświaty do wyzwań społeczeństwa informacyjnego. Młodym, polskim uczniom oraz studentom ciągle sprawia trudność przełożenie teorii na praktykę oraz wyjście poza rutynowe sposoby postępowania. Taki stan rzeczy jest wynikiem niewystarczającego stosowania interaktywnych narzędzi wykorzystujących technologie w procesie nauczania.  

 

 

Organizator: 

INVESTIN Sp. z o.o


Data i miejsce:
Warsztaty w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych: kwiecień-czerwiec 2013 r.
Warsztaty w Ośrodkach Doskonalenia Nauczycieli: kwiecień-czerwiec 2013 r.
Konferencja naukowa: 7 czerwca 2013 r., Centrum Konferencyjne "Concordii Design", Poznań 


Adresaci:

Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z całej Polski.


Strona internetowa wydarzenia:

www.intelaktywni.investin.pl

program konferencji

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa