Wizyta studyjna polskich nauczycieli w USA – International Visitor Leadership Program

W dniach 3–13 października 2012 r. dziewięcioro polskich nauczycieli, edukatorów i specjalistów w obszarze edukacji obywatelskiej i praw człowieka wzięło udział w tegorocznej wizycie studyjnej Nauczanie o Holokauście i prawach człowieka w USA. Odbywa się ona w ramach integralnej części realizowanego od wielu lat przez Departament Stanu USA projektu International Visitor Leadership Program, który obejmuje współpracę tej instytucji z przedstawicielami różnych krajów we wszystkich obszarach życia społecznego, w tym edukacji. W Polsce współorganizatorem tego przedsięwzięcia od czterech lat jest Ośrodek Rozwoju Edukacji i Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie.

 

Projekt stwarza niepowtarzalną szansę na poznanie działalności nstytucji rządowych, stanowych oraz pozarządowych zajmujących się nauczaniem o Holokauście i prawach człowieka oraz przeciwdziałaniem przemocy i nietolerancji.

Wyjątkową wartością tegorocznej wizyty była możliwość poznania doświadczeń, jakie mają instytucje działające w różnych miastach USA: Waszyngtonie, Nowym Yorku oraz Montgomery i Selmie.
Możliwość wymiany doświadczeń, pozyskania ciekawych kontaktów z instytucjami, w których zorganizowano wizyty oraz otrzymane materiały edukacyjne, wykorzystane zostaną w podejmowanych działaniach w Polsce.
 
 
Oprac. Ewa Bobińska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa