Wizyta przedstawiciela z Ukrainy

W dniu 2 października br. gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji Vitalija Panoka, dyrektora Ukraińskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej. Vitalii Panok jest uczestnikiem trwającego obecnie seminarium organizowanego przez ORE w ramach projektu "Szkolna Akademia Przedsiębiorczości". Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Sprawa Zagranicznych RP w 2012 r.

 

Spotkanie było poświęcone prezentacji rozwiązań, jakie są stosowane na Ukrainie w aspekcie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wymianie doświadczeń w tym obszarze. Zaprezentowany został także autorski projekt obecnie realizowany na Ukrainie dotyczący przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się problematyka finansowania psychologów i pedagogów w szkołach na Ukrainie, ich zależność służbowa i administracyjna, a także system wsparcia specjalistów w obszarze konsultacji metodycznych.

Pracownicy ORE mieli możliwość zapoznania się z podstawą prawną funkcjonowania Ukraińskiego Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, historią jego powstania, profilem działania oraz zasadami, którymi się kieruje, tj. podejmowania inicjatyw oddolnych, na poziomie szkoły oraz tworzeniem centrów pomocy dla psychologów i zapewnienia im zaplecza metodycznego.

Duże zainteresowanie wzbudziła także prezentacja dotycząca założeń, oraz efektów realizowanego od 2010 roku na Ukrainie projektu „Rozmowa rodzinna”, który został opracowany przez Ukraińskie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i dotyczy poprawy komunikowania się rodziców z dziećmi. Projekt jest skierowany do nastolatków w wieku 11-14 lat. Do tej pory wzięło w nim udział 12 821 uczniów z 283 placówek.

Po prezentacjach dyskutowano na temat podobieństw i różnic w systemach edukacyjnych i jakości doskonalenia psychologów i pedagogów w Polsce i na Ukrainie. Poruszono bardzo interesujący dla strony polskiej temat problemów, z którymi muszą się zmierzyć psycholodzy na Ukrainie, obszaru zadań, czasu pracy oraz współpracy rodziców ze szkołą i stosowanych metod pracy z rodziną ucznia. 

 

 

 

Opracowała: Agnieszka Wrońska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa