Wizyta delegacji z Tunezji

W Ośrodku Rozwoju Edukacji gościliśmy grupę przedstawicieli organizacji pozarządowych z Tunezji, w tym nauczycieli oraz osoby odpowiedzialne za kształcenie nauczycieli i osób z tunezyjskich organizacji pozarządowych.

 

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu „Trenerzy transformacji motorem przemian w Tunezji” realizowanego w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r. Celem projektu jest tworzenie środowiska kompetentnych trenerów i liderów samorządności i społeczeństwa obywatelskiego świadomych celu i istoty niezbędnych przemian. Projekt wzmocni osoby i środowiska chcące obywatelskimi i interaktywnymi szkoleniami budować społeczeństwo obywatelskie w Tunezji.

Podczas wizyty uczestnicy delegacji zapoznani zostali z zadaniami i działalnością Ośrodka Rozwoju Edukacji, a w szczególności z tematyką organizacji metodycznego wsparcia nauczycieli. Zaprezentowane zostały założenia, cele oraz spodziewane efekty realizowanego w ORE programu „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”. Działania podejmowane w ramach programu stanowić będą wsparcie ośrodków doskonalenia nauczycieli w przygotowaniu do procesowego wspomagania szkół w realizacji polityki oświatowej państwa. Nasi goście zapoznani zostali także z wybranymi działaniami ORE, podejmowanymi w zakresie upowszechniania edukacji obywatelskiej i praw człowieka.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa