Wizyta studyjna delegacji z Turkmenistanu

7 września br. gościliśmy w Ośrodku Rozwoju Edukacji delegację z Turkmenistanu – przedstawicieli parlamentu turkmeńskiego, nauczycieli, wykładowców akademickich oraz pracowników instytucji rządowych. Wizyta studyjna została zorganizowana i koordynowana przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) w Polsce w ramach programu Umocnienia Krajowych Kompetencji Turkmenistanu w Rozpowszechnianiu i Ochrony Praw człowieka (Strengthening the national capacity of Turkmenistan to promote and protect human rights).

 

Celem wspomnianego projektu jest wsparcie władz Turkmenistanu w zwiększaniu poziomu wiedzy w zakresie praw człowieka.Podczas wizyty uczestnicy delegacji zapoznani zostali z zadaniami i działalnością Ośrodka Rozwoju Edukacji, a w szczególności z projektami w zakresie edukacji o prawach człowieka realizowanymi przez Wydział Rozwoju Kompetencji Społecznych i Obywatelskich. Szczególne zainteresowanie wzbudziła informacja, iż w Polsce edukacja o prawach człowieka jest zadaniem wszystkich nauczycieli pracujących we wszystkich typach szkół. Dlatego też większa część spotkania była poświęcona omawianiu kompetencji, jakie powinien posiadać każdy nauczyciel, aby z powodzeniem wdrażać te zagadnienia w pracy z uczniami oraz przyczynić się do stworzenia ogólnej kultury szkolnej, szanującej prawa człowieka. Poruszono również temat sposobów rozwijania tych kompetencji i podkreślono rolę instytucji kształcących i doskonalących nauczycieli w tym zakresie.

 
 
Oprac. Olena Styslavska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa