Laureaci IX edycji konkursu „Polska w NATO – Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat” z wizytą studyjną w Brukseli

W dniach 3-5 września br. 8 laureatów konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Polska w NATO – Bezpieczna Polska, Bezpieczna Europa, Bezpieczny Świat” wzięło udział w wizycie studyjnej w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli oraz w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie w Mons pod Brukselą. Konkurs realizowany jest we współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Ministerstwem Spraw Zagranicznych, Ministerstwem Edukacji Narodowej, Akademią Obrony Narodowej, Stałym Przedstawicielstwem RP przy NATO oraz Pionem Dyplomacji Publicznej Kwatery Głównej NATO. Wizytę dla laureatów ufundował Pion Dyplomacji Publicznej KG NATO.

 

Pierwszy dzień oficjalnej wizyty laureaci spędzili w KG NATO gdzie mieli możliwość zapoznania się z jej funkcjonowaniem. Podczas wielu ciekawych spotkań poszerzyli swoją wiedzę na temat działalności Paktu Północnoatlantyckiego. Mieli również okazję do interesujących rozmów o polityce Sojuszu w obliczu współczesnych zagrożeń takich jak terroryzm i cyberataki. Żywo dyskutowali na temat zagadnień dotyczących operacji natowskich prowadzonych w wielu regionach świata. Jedno ze spotkań poświęcone było historii i obecnym stosunkom NATO-Rosja.

Przy symbolicznym kamieniu przed głównym wejściem do KG NATO uczestnicy oddali hołd wszystkim poległym w misjach NATO.

Kolejny dzień to wizyta w Naczelnym Dowództwie Połączonych Sił Zbrojnych NATO w Europie (SHAPE) w Mons, siedzibie Dowództwa Sił Sojuszniczych NATO ds. Operacyjnych. Spotkania w Dowództwie, poza ogólną wiedzą na temat jego roli i zadań, dostarczyły uczestnikom wielu informacji dotyczących europejskiej polityki bezpieczeństwa oraz relacji NATO-UE.

Program wizyty studyjnej przewidywał również zwiedzanie Brukseli i Waterloo .
Była to IX wizyta studyjna laureatów konkursu. 

 

Opracowała: Katarzyna Tańska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa