Zespół Szkół Transportowo–Mechatronicznych

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Zespół Szkół Transportowo–Mechatronicznych (dawniej TZN)
2
Adres szkoły
 
26 – 110 Skarżysko – Kamienna, ul. Legionów 119
3
Województwo
Świętokrzyskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Starostwo Powiatowe w Skarżysku – Kamienna
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel: 41 2532897
       41 2524070
 zst-m@zstm.internetdsl.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Marta Sosińska
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Joanna Żurawka
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto -50 tys. mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
418
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Środowisko społeczne i atmosfera sprzyjająca zmniejszeniu agresji i niepożądanych zachowań wśród uczniów.
  2. Tworzenie pozytywnego klimatu społecznego, który sprzyja zdrowiu psychicznemu nauczycieli, dzieci i ich rodziców.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa