Zespół Szkół Samorządowych w Chełchach

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}
1
Nazwa szkoły
Zespół Szkół Samorządowych W Chełchach
2
Adres szkoły
Chełchy 26, 19-300 Ełk
3
Województwo
Warmińsko-Mazurskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2009
5.
Organ prowadzący
Gmina Ełk
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
(87) 621 11 78
Sekretariatzsschelchy@o2.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Karol Robert Marchel
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Alicja Agata Podlaska
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś- 600 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
103 Uczniów
11.
 
 
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1.      Realizacja autorskich programów i projektów prozdrowotnych.
2.      Tworzenie klimatu społecznego szkoły przez całą społeczność.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa