Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Króla Władysława Jagiełły

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1.
Nazwa szkoły
Zespół Szkół (oddział przedszkolny, szkoła podstawowa, gimnazjum)
2.
Adres szkoły
 
Studzian 338, 37-200 Przeworsk
3.
Województwo
Podkarpackie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Urząd Gminy Przeworsk
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
166487635
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Mgr Władysława Szczepańska
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Mgr Selwana Szołek
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Wieś, około 2 000 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
150
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
1. Szkoła specjalizuje się w realizacji autorskich programów edukacji zdrowotnej w oparciu o diagnozę potrzeb społeczności szkolnej.
2. Realizacja systemowych działań na rzecz poprawy zdrowia wynikających z potrzeb społeczności szkolnej.
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa