Szkoła Podstawowa nr 9 im.Gustawa Morcinka

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 9 im.Gustawa Morcinka
2
Adres szkoły
Jastrzębie-Zdrój ul. Wielkopolska 22
3
Województwo
Śląskie
4
Organ prowadzący
Urząd Miasta Jastrzębie-Zdrój
5
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel:(32) 4712917
sp9@um.jastrzebie.pl
www.dziewiatka.net
6
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Elżbieta Dylewska
7
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Jolanta Główczyńska
8
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto- 91 322 mieszkańców
9
Liczba uczniów
 
442
10
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Demokratyzacja życia w szkole:
    – powołanie Młodzieżowej Rady Liderów ds. promocji zdrowia,
    – realizacja inicjatyw uczniowskich.
  2. Realizacja inicjatyw wzmacniających zdrowie psychiczne uczniów:
    – „Gadająca ściana” – możliwość wyrażania własnych poglądów (każdy może być jej twórcą).

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa