Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1.
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 80 im. Budowniczych Portu Północnego
2.
Adres szkoły
 
Opolska 9, 80-333 Gdańsk
3.
Województwo
Pomorskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Gmina  Gdańsk
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel./fax.(58) 556 42 62, 
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Marzena Sztygar
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Anna Pisowacka
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto
10.
Liczba uczniów
 
423
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
              
  1. Włączanie całej społeczności szkolnej w realizację edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole.
  2. Tworzenie klimatu społecznego szkoły sprzyjającemu nauce i pracy w szkole.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa