Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater

{module Szkoła Promująca Zdrowie|rounded}

1.
Nazwa szkoły
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Emilii Plater
2.
Adres szkoły
 
80 – 837 Gdańsk ul. Grobla IV 8
3.
Województwo
Pomorskie
4.
Rok otrzymania Krajowego (Polskiego) Certyfikatu
2008
5.
Organ prowadzący
Urząd Miejski w Gdańsku
6
Telefon/fax/mail/strona internetowa
Tel.: 58 301 18 48
e-mail sp50@wp.pl
www.sp50gdansk.republika.pl
7.
Imię i nazwisko dyrektora szkoły
Lucyna Hasse
8.
Imię i nazwisko koordynatora ds. promocji zdrowia
Renata Kąkol
9.
Lokalizacja szkoły (wieś, miasto – liczba mieszkańców)
Miasto powyżej 100000 mieszkańców
10.
Liczba uczniów
 
470
11.
Osiągnięcia szkoły w zakresie promocji zdrowia (mocne strony szkoły):
  1. Dobry klimat społeczny, sprzyjający zdrowiu i rozwojowi uczniów oraz pracowników.
  2. Systemowość działań w promocji zdrowia, planowanie strategiczne (od diagnozy do ewaluacji).

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa